Kierownik budowy (m/k)

Zadania

 • Nadzór nad prawidłowym wykonaniem określonych prac na placu budowy
 • Koordynacja wszystkich procesów i nadzór nad budową/zarządzanie budową
 • Wsparcie w przygotowaniu szczegółowego harmonogramu budowy
 • Kontrola i przestrzeganie wszystkich przepisów budowlanych i terminów, koordynowanie korzystania z podwykonawców, jeśli to konieczne
 • Pierwsza osoba kontaktowa dla klientów i własnych pracowników
 • Kontrola przestrzegania norm bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy
 • Nadzór, kontrola i odbiór usług podwykonawców
 • Odpowiedzialność personalna za mniejsze zespoły budowlane i koordynacja pracowników budowy

Wymagania

 • Wymagane kilkuletnie doświadczenie zawodowe
 • Wiedza z zakresu kierowania budową i rachunkowości
 • Rzetelne sporządzanie wycen i fakturowanie usług
 • Niezawodne stosowanie VOB (niemieckich procedur dotyczących umów budowlanych)
 • Elastyczny i zdolny do pracy pod presją czasu
 • Samodzielna praca i asertywność

Warunki

 • Zatrudnienie na czas nieokreślony i stabilność zatrudnienia
 • 30 dni urlopu
 • Samochód służbowy do użytku prywatnego
 • Firmowy telefon komórkowy
 • Stałe stanowisko pracy
 • Dalsze szkolenia
 • Odpowiedzialność za zarządzanie
 • Jednolite struktury
bild
bild

Informacja o ochronie danych

Ta strona wykorzystuje zewnętrzne komponenty, takie jak OpenStreetmaps, które mogą być używane do zbierania danych o Twoim zachowaniu. Informacje dotyczące ochrony danych