Rzeczoznawcy w zakresie budownictwa lądowego lub wodnego (m/k)

Zadania

 • Obliczanie specyfikacji usług w budownictwie lądowym i wodnym
 • Przygotowywanie przetargów na projekty generalnego wykonawstwa w budownictwie na podstawie specyfikacji właściwości użytkowych
 • Określanie wymiarów na podstawie planów i rysunków
 • Uzyskiwanie i ocena ofert podwykonawców i dostawców

Wymagania

 • Wymagane jest kilkuletnie doświadczenie zawodowe
 • Samodzielna i świadoma kosztów praca
 • Elastyczny, zdolny do pracy pod presją czasu i w zespole
 • Znajomość kosztorysowania, przygotowania pracy i fakturowania

Warunki

 • Zatrudnienie na czas nieokreślony i stabilność zatrudnienia
 • 30 dni urlopu
 • Samochód służbowy do użytku służbowego
 • Firmowy telefon komórkowy
 • Stałe stanowisko pracy
 • Jednolite struktury
bild
bild

Informacja o ochronie danych

Ta strona wykorzystuje zewnętrzne komponenty, takie jak OpenStreetmaps, które mogą być używane do zbierania danych o Twoim zachowaniu. Informacje dotyczące ochrony danych